The Five Behaviors of a Cohesive Team

The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Team
  • Från talangfulla individer till fantastiska team

  • Läs mer

Vi strävar efter att förmedla komplex kunskap på ett enkelt, tydligt och konkret sätt, och för oss är The Five Behaviors of a Cohesive Team™ ett naturligt och effektivt verktyg för teamutveckling. Thomas Liebe, konsult på CoastZone A/S

Börja din resa mot bättre lagarbete med The Five Behaviors™ Powered by Everything DiSC®

Programmet The Five Behaviors innebär att man tar hjälp av personlighetsanalyser på arbetsplatsen för att hjälpa deltagarna att bättre förstå vilka olika personlighetstyper som finns inom teamet och hur de kan samarbeta på ett effektivt sätt. Läs mer nedan.