The Five Behaviors of a Cohesive Team

Five Behaviors Facilitator Accreditation

Schema och anmälningsinfo 2017

Handledarackreditering finns för både partners och för enskilda personer inom våra kunders organisationer. Partnersessioner hålls avskilt från kundsessionerna. Ackreditering fås efter slutförd Wiley-kurs och godkänt slutprov. Ackrediteringen gäller i minst två år.


Kursdatum

Den här kursen innehåller både självstudier och virtuella sessioner som sänds live.

Kundsessioner

14 april—23 maj, 2017

 • Livesessioner varje fredag från 21 april, 2017
 • 13.00 - 14.30 PM Central Daylight Time (UTC -5)(20.00 - 21.30 svensk tid)
 • Anmälan senast 7 april, 2017

Priser

För prisinformation och anmälan är du välkommen att ringa Partner Care på +45 46 33 12 50.

Kontakta oss här om du vill veta mer.


 • Tekniska förutsättningar

  • Sessionerna i det virtuella klassrummet genomförs via Adobe Connect. Kontrollera att ert system har den aktuella versionen av Flash Player installerad. Om du är osäker kan du följa den här länken för att göra ett diagnostest för Adobe Connect och installera den kostnadsfria programvara som behövs.
  • Använd hellre en bärbar eller stationär dator än en surfplatta eller mobil.
  • Använd en rekommenderad webbläsare (kan laddas ner gratis):

  OBS! Webbläsarna Internet Explorer och Safari är inte alltid stabila när det gäller videointeraktionerna på den webbaserade utbildningsplattformen.

 • Kurskrav

  • Uppfylla de tekniska förutsättningarna (se ovan).
  • Vara beredd att genomföra upp till fem veckors självständiga och handledarledda studier (cirka 3–4 timmars självstudier per vecka).
  • Gå med på att bli inspelad under alla livesessioner. Kursdeltagarna och utbildningsinstitutet kommer att ha tillgång till inspelningen under hela kursen som stöd för inlärningen.
  • Delta aktivt i alla fem livesända 90-minuterssessioner (handledarledda).
  • Slutföra alla självstudier i tid och på ett tillfredsställande sätt.
  • Genomföra ett godkänt slutprov inom 48 timmar efter den sista livesessionen. Ett PDF-diplom som intygar att deltagaren är ackrediterad handledare för The Five Behaviors of a Cohesive Team™ skickas inom två veckor från genomfört slutprov till vår auktoriserade partner för vidarebefordran till deras kund.
  • Deltagare som inte får godkänt på slutprovet får EN chans att göra om provet.

  Det är alltid upp till Wiley att avgöra om en deltagare får fortsätta på kursen. Avstängning sker automatiskt vid oacceptabelt beteende. En avstängning kan innebära att man inte får göra slutprovet. Oacceptabelt beteende kan bland annat vara att uppföra sig otrevligt, att komma med olämpliga kommentarer, att utebli från lektioner eller att inte delta aktivt. Inför avstängningen kontaktar utbildningsinstitutet den partner som har anmält kursdeltagaren. Om en avstängd deltagare vill kompensera för det arbete han eller hon har missat måste hela kursen gås om från början, eftersom den bygger på samarbete.


Frågor:

Skicka ett formulär eller ring:
Skandinavien/Storbritannien/Irland: +45 46 33 12 50