The Five Behaviors of a Cohesive Team

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

John Wiley & Sons, Inc. samt dess dotterbolag och andra närstående bolag (gemensamt kallade ”Wiley”, ”vi,” ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) lägger stor vikt vid att skydda de uppgifter som samlas in från våra användare inom ramen för vår verksamhet och vidtar rimliga åtgärder för att garantera säkerhet, integritet och sekretess för alla sådana uppgifter, i enlighet med denna sekretesspolicy. Genom att lämna ut dina uppgifter till Wiley godkänner du den praxis som beskrivs i den här policyn. Om du är yngre än 18 år måste du ha målsmans tillstånd innan du lämnar ut några personuppgifter till oss. Wiley strävar efter att säkerställa att alla identifierbara personuppgifter som vi samlar in i samband med köp och anmälan är adekvata, relevanta och inte överflödiga för driften av vår webbplats eller andra tjänster, samt att uppgifterna förblir korrekta och aktuella utifrån den information som vi får in.

SÅ SAMLAR VI IN UPPGIFTERNA

Wiley samlar in uppgifter på två sätt: dels genom att du själv fyller i dem och dels automatiskt via Wileys webbplatsteknik.

Uppgifter som du fyller i

Personuppgifter som Wiley samlar in från dig personligen kan bland annat vara:

 • Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, postadress och telefonnummer
 • IP-adresser
 • Utbildning, yrkesrelaterade intresseområden och bakgrundsinformation
 • Användarnamn och lösenord
 • Betalningsinformation som kredit- eller betalkortsnummer
 • Kommentarer, återkoppling och annat innehåll som du skickar till en Wiley-tjänst
 • Preferenser för kommunikation.
   

För att du ska få tillgång till vissa delar av innehållet och kunna utnyttja ytterligare funktioner på Wileys webbplatser och tjänster kan vi komma att be dig skapa ett konto genom att fylla i och skicka in ett anmälningsformulär, där du kan behöva ange ytterligare uppgifter. Om du väljer att registrera dig och logga in med ett konto från tredje part (till exempel ditt Facebook-konto) autentiseras din inloggning av denna tredje part. Wiley samlar in ditt namn, din e-postadress och eventuell annan information om det tredjepartskonto som du går med på att dela med oss vid det tillfälle då du godkänner att ditt Wiley-konto länkas till ditt tredjepartskonto.

UPPGIFTER SOM VI FÅR FRÅN ANDRA KÄLLOR

Wiley kan få information om dig om du använder någon av de andra webbplatserna som vi sköter eller andra tjänster som vi erbjuder. Vi har också nära samarbete med tredjeparter som till exempel affärspartners, underleverantörer som tillhandahåller teknik-, betalnings- och transporttjänster, annonsnätverk, analys- och sökstatistikleverantörer och kreditupplysningsföretag, och kan komma att få information om dig från dem.

SÅ ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER

Wiley kan komma att använda dina uppgifter på följande sätt:

 • För att fullgöra våra åtaganden enligt eventuella avtal som vi har ingått med dig och för att förse dig med information om våra produkter och tjänster på din begäran
 • För att då och då skicka dig kataloger från Wiley, om du har godkänt detta
 • För att förse dig med information om andra produkter, evenemang och tjänster som vi erbjuder och som liknar dem du redan har köpt eller frågat om, eller information om nya produkter och tjänster eller kommande evenemang som vi, våra dotterbolag eller tredjeparter, t.ex. föreningar eller sponsorer, erbjuder – under förutsättning att du har godkänt att få sådan information
 • För interna affärs- och forskningssyften och för att förbättra, utvärdera och utveckla våra webbplatser, produkter och tjänster samt för att utveckla nya produkter och tjänster
 • För att informera dig om förändringar eller uppdateringar på våra webbplatser
 • För att informera dig om förändringar eller uppdateringar i våra produkter och tjänster, om du har godkänt att få sådan information
 • För att svara på dina frågor, kommentarer eller synpunkter
 • För att administrera våra tjänster samt för intern drift som felsökning, dataanalys, tester, statistik och undersökningar
 • För att ge dig möjlighet att delta i de interaktiva funktionerna i våra tjänster om du så önskar
 • Som ett led i vårt arbete med att hålla vår webbplats trygg och säker att använda
 • För eventuella andra syften som vi kan komma att informera dig om då och då, under förutsättning att vi har fått ditt godkännande.

UTLÄMNING AV DINA UPPGIFTER

Wiley lämnar inte ut dina personuppgifter till någon tredje part annat än i följande fall:

 • När det är nödvändigt i samband med tjänster som tillhandahålls av mellanhänder. Dessa får då förbinda sig att följa den här policyn. De här tjänsteleverantörerna förser oss med en rad olika tjänster inom kontor, administration, IT, produktion och affärsledning
 • Om du frivilligt lämnar ut uppgifter som svar på reklam som administreras av en tredje part
 • För att uppfylla lagkrav eller på begäran från rättsliga instanser, för att kunna genomdriva våra avtalsvillkor eller för att skydda rättigheterna eller äganderätten eller garantera säkerheten för våra tjänster, användare eller övriga
 • Om hela eller en betydande del av Wileys verksamhet eller tillgångar som rör denna tjänst skulle säljas eller på annat sätt överlåtas till en annan juridisk person kan identifierbara personuppgifter komma att överföras till denna
 • När det är nödvändigt i samband med att vi tillhandahåller publiceringstjänster åt tredje part, till exempel institutioner eller föreningar, under förutsättning att vi har din tillåtelse. Wiley kan även komma att lämna ut information om navigation och transaktioner till omsorgsfullt utvalda tredje parter i form av anonyma sammanställningar av användarstatistik (däribland ”sidvisningar” på denna webbplats och produkterna på den) samt demografiska uppgifter, men bara i en form som inte avslöjar din identitet eller några av dina personuppgifter.

UTLÄMNING AV UPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER

Wiley kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra länder än det du bor i av följande anledningar:

För att behandla dina transaktioner. Detta kan ske via servrar i andra länder än det där du bor. Wiley har servrar och större kontor i flera olika länder, framför allt i USA, Storbritannien, Tyskland, Singapore, Brasilien, Indien och Australien. Vi har även tjänsteleverantörer med bas i Indien och Filippinerna med flera länder. Den här hanteringen kan bland annat omfatta utförandet av din beställning, behandling av dina betalningsuppgifter samt tillhandahållande av supporttjänster.

För att uppfylla globala rapporteringskrav. Wiley kan bli skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter till närstående bolag i andra länder. Genom att lämna ut dina personuppgifter godkänner du att uppgifterna överförs, lagras och behandlas på detta sätt. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy samt alla tillämpliga dataskyddslagar.

Safe Harbor-principerna: Wiley följer USA:s och EU:s Safe Harbor-principer samt USA:s och Schweiz Safe Harbor-principer som har tagits fram av USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) om insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer och Schweiz. Wiley är certifierade som följare av Safe Harbor-principerna för upplysning, urval, vidarebefordran, säkerhet, datasekretess, åtkomst och genomdrivning. Du kan läsa mer om Safe Harbor-programmet och titta på vår certifieringssida på http://www.export.gov/safeharbor/.

Tyvärr är det aldrig fullständigt säkert att överföra uppgifter via internet. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter så kan vi inte garantera säkerheten för de uppgifter som du lämnar ut till oss – detta sker alltid på egen risk. När vi har mottagit dina uppgifter vidtar vi alla åtgärder som är rimliga ur handelssynpunkt för att förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna.

UTLÄMNING AV UPPGIFTER I CHATTRUM ELLER FORUM

Om du frivilligt lämnar ut identifierbara uppgifter (t.ex. namn eller e-postadress) så att de blir tillgängliga för andra användare, till exempel via digitala anslagstavlor eller chattforum, bör du vara medveten om att uppgifterna kan samlas in och föras vidare av andra. Wiley tar inget ansvar för denna insamling eller utlämning.

Cookies

Wiley använder cookies på sina webbplatser. Klicka här om du vill läsa mer om cookies.

LÄNKAR

Wileys webbplatser och tjänster kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. När du använder sådana länkar bör du vara medveten om att varje tredjepartswebbplats har egna policyer för sekretess och dataskydd och omfattas inte av vår sekretesspolicy. Dessutom tillåter vi tredjepartsföretag att hantera annonser och/eller samla in viss anonym information när du besöker våra webbplatser. Dessa företag kan placera och läsa cookies i cookie-filen till webbläsaren som finns på din dators hårddisk, eller använda så kallade web beacons eller annan teknik för att samla in information i samband med de annonser som finns på webbplatsen. Under dina besök på denna och andra webbplatser kan företagen använda sig av annan information än personuppgifter (t.ex. information om klickströmmar, webbläsartyp, tid och datum samt innehållet i de annonser du har klickat på eller bläddrat förbi) för att kunna erbjuda annonser om varor och tjänster som du troligen är mer intresserad av. Om du vill slippa den här typen av reklam kan du gå till http://www.networkadvertising.org/choices/ eller följa instruktionerna för att välja bort reklam i tredjepartsannonsörens sekretess- och dataskyddspolicy.

Förändringar i sekretesspolicyn

Observera att Wiley regelbundet ser över sin sekretesspolicy. Wiley förbehåller sig rätten att ändra sin sekretesspolicy när som helst och utan förvarning. Eventuella förändringar i policyn kommer att publiceras på den här sidan.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kommer att informera dig innan vi samlar in dina uppgifter och be om ditt samtycke till att vi använder uppgifterna i marknadsföringssyfte eller lämnar ut uppgifterna till någon tredje part i marknadsföringssyfte. I samtyckesformulären som vi använder när vi samlar in dina personuppgifter finns rutor som du kan kryssa för om du vill förhindra att dina uppgifter behandlas på det sättet. Om du någon gång vill komma åt dina personuppgifter för att (1) ändra dina preferenser, (2) kontrollera att uppgifterna är korrekta eller (3) rätta, komplettera eller ändra uppgifterna, kan du göra det här när det gäller elektronisk kommunikation eller genom att skicka ett mejl till e-news@wiley.com. När det gäller vanlig post kan du göra samma sak här eller genom att skicka ett mejl till databasegroup@wiley.com. Observera att du fortfarande kan komma att få meddelanden om transaktioner från Wiley. I vissa områden (t.ex. Singapore och Tyskland) finns nationella lagar som kräver en lokal dataskyddstjänsteman. Du hittar aktuella kontaktuppgifter här.

KONTAKTA OSS

När det gäller personuppgifter som behandlas inom USA i enlighet med Safe Harbour-principerna har Wiley vidare åtagit sig att hänvisa olösta sekretessklagomål enligt USA:s och EU:s samt USA:s och Schweiz Safe Harbor-principer till ett oberoende organ för tvistlösning, ICDR/AAA. Om du inte får bekräftelse på att ditt klagomål är mottaget inom rimlig tid, eller om ditt klagomål inte hanteras av Wiley på ett tillfredsställande sätt, ska du vidta nedanstående åtgärder. Tvisten kan anmälas direkt på webben med hjälp av AAA WebFile® på https://apps.adr.org/webfile. Den som lämnar klagomålet (”käranden”) gör via AAA WebFile en begäran om skiljeförfarande och skickar in kopior på eventuella dokument som käranden vill lägga fram som bevis. För kärande inom EU eller Schweiz debiteras ingen avgift. Käranden kan också lämna sitt klagomål via post eller fax genom att fylla i de aktuella formulären och skicka dem till AAA/ICDR, Case Filing Services, International Centre for Dispute Resolution, A Division of the American Arbitration Association, Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, USA. Telefonnummer: (856) 435-6401. Gratisnummer (USA): (877) 495-4185. Faxnummer (USA): (877) 304- 8457. Faxnummer utanför USA: (212) 484-4178. E-post: casefiling@adr.org. Alla övriga synpunkter, klagomål eller frågor om den här policyn eller klagomål om hur dina personuppgifter används ska ställas till våra dataskyddstjänstemän via kontaktsidan kontaktsidan för dataskydd, eller via Wileys allmänna kontaktsida.